510-216-669 690-492-225, biuro@esapro.pl język polskijęzyk angielski facebookyoutube
(Symbol 35/ESP/OGS) DZIAŁKA na SPRZEDAŻLublin, Tatary
Lublin ul. Mełgiewska - Działka usługowa na sprzedaż
Na sprzedaż działka przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie:
  • powierzchnia 24773 m2
  • forma własności: użytkowanie wieczyste
  • nieruchomość zlokalizowana w strefie przemysłowej miasta
  • media dostępne w drodze gminnej prowadzącej do działki (gaz, prąd, wodociąg, kanalizacja)
  • przeznaczenie w MPZP: AG

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Lublin – część IV (Uchwała nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r.). Zgodnie z zapisami Uchwały nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem AG, przeznaczonym pod tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-składowych.

Uchwała nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r.
Symbol: AG - tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-składowych
Przeznaczenie podstawowe: różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórcza i składowo-magazynowa, taka jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym.

Przeznaczenie dopuszczalne:
1. Wewnętrzna wymiana funkcji lub przystosowanie funkcji istniejących do wymagań rynku lub tworzenie nowych form działalności z pogranicza produkcji i usług oraz produkcji i nauki (inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki wysokich technologii, itp.).
2. Lokalizacja wielkokubaturowych obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 oraz usług komercyjnych w tym stacji paliw.
3. Funkcjonowanie istniejącej zabudowy do czasu realizacji funkcji podstawowej z możliwością jej remontowania jedynie w zakresie poprawy standardu użytkowego.
4. Lokalizacja nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcją podstawową.
5. Możliwość przekształceń własnościowych w obszarze wyznaczonym w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przy zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej poprzez sieć dróg wewnętrznych oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną.
6. Korekta podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. Wysokość zabudowy: Jeśli nie jest warunkowana technologią produkcji lub składowania, realizowane obiekty jako niskie lub średniowysokie.

LOKALIZACJA
Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Mełgiewskiej, we wschodniej części miasta, w dzielnicy Tatary. Ulica Mełgiewska łączy się z drogą ekspresową S12/S17 oraz prowadzi do Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, który jest oddalony od nieruchomości o ok. 10 km. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości ok. 4 km od centrum miasta. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowo-magazynowa oraz komercyjna. W sąsiedztwie znajduje się wiele zakładów przemysłowych.

PLAN PODZIAŁU
Dla przedmiotowej nieruchomości wykonany został plan podziału z możliwością wyodrębnienia 5 działek.

Zapraszam do kontaktu.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
35/ESP/OGS
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Status
AKTUALNA
Cena cena w innych walutach
5 500 000, 00 PLN
Kraj
POLSKA
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
lubelski
Gmina
Lublin
Miejscowość
Lublin
Dzielnica - osiedle
Tatary
Ulica
Mełgiewska
Nr działki
51/20
Obręb geodezyjny
Zadębie III
Położenie działki
TEREN PŁASKI
Wygląd działki
PUSTA
Możliwa zabudowa
PRZEMYSŁOWA
Powierzchnia działki
24 773, 00 m2
Kształt działki
NIEREGULARNY
Rodzaj działki
PRZEMYSŁOWA, USŁUGOWA
Forma własności działki
UŻ. WIECZYSTE
Droga dojazdowa
LOKALNA DROGA
Rodzaj nawierzchni
ASFALTOWA - KOSTKA
Dostępne sieci
wodociąg, kanalizacja, gaz, prąd
Czy jest KW

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Paweł Laszczyk

Paweł Laszczyk

Paweł Laszczyk, praktyk sprzedaży z rynkiem nieruchomości związany od 2015r. Licencjonowany Pośrednik, Członek Zarządu Regionalnego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Lublinie .

Partner Zarządzający w firmie ESAPRO. Przez wiele lat związany z rynkiem finansowym. Z wykształcenia ekonomista, z zamiłowania muzyk.  


licencja: 23726
biuro@esapro.pl
tel.: 690-492-225

przeglądaj moje oferty

Zapytaj o ofertę