510-216-669 690-492-225, biuro@esapro.pl język polskijęzyk angielskijęzyk niemieckijęzyk hiszpańskijęzyk włoskijęzyk francuskijęzyk rosyjski facebook
(Symbol 12/ESP/OGS) DZIAŁKA na SPRZEDAŻBarak,
Działka inwestycyjna w miejscowości Barak
Na sprzedaż działka inwestycyjna o powierzchni 20000 m2 położona w miejscowości Barak (gmina Jastków, woj. lubelskie). 

Przeznaczenie terenu zgodnie z MPZP:
1. U/MN – tereny usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (północna część działki).
2. UC/P – teren usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz (południowa część działki).
Dokument źródłowy: Uchwała nr XI/78/2019 Rady Gminy Jastków (MPZP 025).

------------------------------------------------------------------------

BA 6- U/MN (pow. ok 0,80 ha)
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne w zakresie handlu, gastronomii, rzemiosła i usługi publiczne pod obiekty: oświaty, kultury, kultu religijnego, zdrowia i ochrony socjalnej, sportu, administracji publicznej i gospodarczej;
2) przeznaczenie dopuszczone: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
4) typ zabudowy: wolnostojąca lub bliźniacza;
5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,6;
7) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 40%;
8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 50%;
9) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne;
10) maksymalna wysokość zabudowy – 14,0 m;
11) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie – poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu;
12) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy płaskie;
13) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1000 m²;
14) szerokość frontu nowo wydzielanych działek, co najmniej 18 m;
15) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich;
16) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie określa się;
17) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
18) dopuszcza się realizację funkcji usługowej samodzielnie;
19) dopuszcza się lokalizację wyłącznie usług nieuciążliwych.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu; 2) dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu; 3) ustala się urządzenie co najmniej 1 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie i 20m² powierzchni użytkowej; 4) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych w garażu wolnostojącym lub wbudowanym w budynek mieszkalny; 5) miejsca parkingowe należy zapewnić z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych.

BA 7-UC/P (pow. ok. 1,20 ha)
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komercyjne, handlu (w tym stacji paliw płynnych i gazowych) , gastronomii, rzemiosła usługowego, usług finansowych, usług bytowych, turystyki oraz pod usługi publiczne oświaty, kultury, kultu religijnego, zdrowia i ochrony socjalnej, sportu, administracji publicznej i gospodarczej, obiektów i centrów logistycznych i technologicznych oraz innych usług publicznych i innych usług komercyjnych z możliwością realizacji obiektów wielko powierzchniowych (o powierzchni przekraczającej 2000 m² powierzchni handlowej); obiekty produkcyjno – składowe;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu;
3) typ zabudowy: nie ustala się;
4) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0,01;
5) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 1,5;
6) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej – 70%;
7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w granicach działki budowlanej – 15%;
8) maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne;
9) maksymalna wysokość zabudowy – 15,0 m;
10) maksymalna wysokość budowli, obiektów i urządzeń instalacyjnych – 25,0 m, jeżeli wynika to z wymogów technologicznych;
11) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie nachylenia połaci dachowych do 45º, dopuszcza się dachy płaskie;
12) minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej – 1500 m²;
13) szerokość frontu nowo wydzielanych działek, co najmniej 20 m;
14) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich;
15) zakazuje się podziałów działek bez zachowania odległości zabudowy istniejącej od granic nowo wydzielanych działek zgodnych z przepisami odrębnymi;
16) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego - nie określa się;
17) dopuszcza się sytuowanie budynków w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną.

Zasady obsługi w zakresie komunikacji: 1) ustala się obsługę komunikacyjną działek budowlanych poprzez system istniejących i projektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu; 2) dopuszcza się obsługę działek budowlanych poprzez drogi położone poza granicami planu; 3) ustala się urządzenie co najmniej 1 miejsca garażowo – parkingowego na 20 m² powierzchni usługowej; 4) dopuszcza się urządzenie miejsc parkingowych w garażu wolnostojącym lub wbudowanym w budynek usługowy; 5) miejsca parkingowe należy zapewnić z uwzględnieniem miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych z zakresu dróg publicznych.

----------------------------------------------------------------

W północnej części działki znajduje się budynek mieszkalny oraz budynek gospodarczy.

Działka jest bardzo dobrze skomunikowana, znajduje się przy drodze krajowej nr 12 z bezpośrednim wjazdem.

W odległości 8 km znajduje się węzeł komunikacyjny drogi ekspresowej S17 (wyjazd w kierunku na Warszawę, Chełm, Białystok). Nieruchomość znajduje się w odległości 4 km od granicy Lublina.


Zapraszam do kontaktu.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację. Kontaktując się z biurem Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz.U.Nr. 133 poz. 883/. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

Symbol
12/ESP/OGS
Rodzaj nieruchomości
DZIAŁKA
Rodzaj transakcji
SPRZEDAŻ
Status
AKTUALNA
Rodzaj rynku
WTÓRNY
Cena cena w innych walutach
2 400 000, 00 PLN
Cena za m2
120, 00 PLN
Kraj
POLSKA
Województwo
LUBELSKIE
Powiat
lubelski
Gmina
Jastków
Miejscowość
Barak
Kod pocztowy
21002
Położenie działki
TEREN ZRÓŻNICOWANY
Działka uzbrojona
Położenie
WIEŚ
Powierzchnia działki
20 000, 00 m2
Szerokość działki (mb.)
90, 00
Długość działki (mb.)
315, 00
Kształt działki
NIEREGULARNY
Rodzaj działki
PRZEMYSŁOWA, INWESTYCYJNA, USŁUGOWA, BUDOWLANA
Forma własności działki
WŁASNOŚĆ
Dostępne sieci
elektryczna, gazowa, wodociągowa
Energia elektryczna
Napięcie 400V (siła)
Rodzaj kanalizacji
SZAMBO
Uciążliwość okolicy
UMIARKOWANIE CICHE
Czy jest KW
Warunki gruntowe
DOBRE

Doradca odpowiedzialny za ofertę

Paweł Laszczyk

Zapytaj o ofertę