510-216-669 690-492-225, biuro@esapro.pl język polskijęzyk angielski facebookyoutube

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka budowlana z pięknym widokiem
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Kalinówka,

349 860 | 1029 m2
nr oferty: 47/ESP/DZS

Przedmiotem oferty jest działka budowlana zlokalizowana w miejscowości Kalinówka przy ul. Sosnowej - numer działki 151/6, powierzchnia 1029 m2. Działka znajduje się pomiędzy ulicami Sosnową a Mahoniową. Do działki prowadzi prywatna droga od ul. Sosnowej (działki numer 152/3 oraz 151/5). Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest świetne usytuowana, posiada niezaburzony szeroki widok, znajduje się na lekkim wzniesieniu. Położenie działki gwarantuje bardzo dobre nasłonecznienie. Sąsiednie budynki nie generują obszarów zacienienia na działce. Do działki prowadzi utwardzona droga od strony ul. Sosnowej. Otoczenie to nowoczesna, niska zabudowa jednorodzinna. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Media (woda, prąd, gaz) znajdują się w drodze dojazdowej do działki (bezpośrednio przed działką). Gmina Głusk przystąpiła do realizacji kanalizacji gminnej na tym terenie. Do czasu jej wykonania nieczystości należy odprowadzać do zbiorników szczelnych bezodpływowych zlokalizowanych na działkach. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 2 km od szkoły podstawowej w Kalinówce przy której znajdują się także lokale sklepy spożywcze. Odległość od pętli autobusowej (Pętla Felin-Kalinówka) oraz dużych sklepów (Biedronka, Aldi, Lidl) wynosi ok. 4,5 km. Szczegółowe warunki zabudowy dla terenów oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako MN: 2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące zasady zagospodarowania działek: a) utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do krajobrazu i otoczenia tej zabudowy, b) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 30 st, c) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej, d) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, e) dla określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku liczonego od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku - ustala się: - dla budynków z wysokim dachem (o spadku powyżej 30 st.) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m; - dla budynków pozostałych wysokość mierzona od poziomu terenu do gzymsu nie może przekraczać 8,00 m. f) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu, g) dopuszcza się możliwość doinwestowania poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, miejsca parkingowe, budynki gospodarcze). h) obowiązuje wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, i) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich, 3. Na w/w terenach dopuszcza się: a) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usług publicznych i komercyjnych poprzez: - wprowadzenie nieuciążliwych usług do budynku mieszkalnego i zmianę sposobu użytkowania jego części, - realizację nieuciążliwych obiektów usługowych wolnostojących w granicach istniejących własności pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz uciążliwości dla działek sąsiednich, b) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Optymalna wielkość działki (10 ar), jej atrakcyjne położenie oraz korzystne otoczenie (nowoczesna niska zabudowa jednorodzinna) powodują, że działka ta jest świetnym miejscem pod budowę domu jednorodzinnego. Korzystny plan zagospodarowania daje duże możliwości zabudowy (MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) a bliskość mediów (gaz, prąd, woda w drodze bezpośrednio przed działką) pozwoli na duże oszczędności w zakresie wykonania przyłączy do budynku. Dodatkowo na tym terenie Gmina zaprojektowała sieć kanalizacyjną, która będzie realizowana w najbliższych latach. Zapraszam do kontaktu.

Pozwolenie na budowę / Magazyny, Biura, Parking
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Barak,

8 000 000 | 20000 m2
nr oferty: 46/ESP/DZS

Przedmiotem oferty jest działka o pow. 2,00 ha zlokalizowana w gminie Jastków dla której uzyskano pozwolenia na budowę dla dwóch hal magazynowych oraz budynku usługowo-biurowego Podstawowe przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego to UC/P: tereny usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz. Charakterystyka zabudowy zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę: Hala 1 - pow. użytkowa 1019,50 m2, budynek parterowy, wysokość 9,25 m Hala 2 - pow. użytkowa 1030 m2, budynek parterowy, wysokość 9,25 m Budynek biurowy - pow. użytkowa 1242 m2 (3 kondygnacje po 414 m2), wysokość 13 m Można wystąpić o pozwolenie na budowę dla dwóch kolejnych hal magazynowych o pow. ok. 1000 m2. Łącznie więc na tym terenie można realizować inwestycję polegającą na budowie: czterech hal magazynowych o pow. ok. 1000 m2 każda - łącznie 4000 m2 powierzchni magazynowej jednego budynku biurowego trzykondygnacyjnego o powierzchni 1242 m2 Działka: posiada dostęp do drogi publicznej (położona bezpośrednio przy drodze powiatowej) nie podlega ochronie konserwatorskiej nie znajduje się w granicach terenu górniczego posiada korzystne warunki geotechniczne (poziom wody gruntowej określono na głębokości 30 m p.p.t) posiada dwa budynki do wyburzenia (stara zabudowa) Media: dostęp do wodociągu gminnego dostęp do linii gazu dostęp do sieci elektroenergetycznej ścieki odprowadzane do zbiorników szczelnych bezodpływowych wody opadowe odprowadzane do studni chłonnych Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 4 km od Lublina oraz 7 km od węzła drogi ekspresowej S17 (miejscowość Bogucin). Jest to jedna z nielicznych tej wielkości działek z uchwalonym planem zagospodarowania UC/P (tereny usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz) oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę dwóch hal magazynowych oraz budynku biurowego. Rezerwa inwestycyjna dla terenu pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę dla dwóch kolejnych hal magazynowych. Szczegółowe informacje dotyczące działki jak i planowanej zabudowy przedstawię Państwu podczas indywidualnych rozmów. Zapraszam do kontaktu.

Działka Inwestycyjna - zabudowa wielorodzinna, czterolokalowa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Dziesiąta

1 185 300 | 1317 m2
nr oferty: 45/ESP/DZS

Przedmiotem oferty są dwie działki inwestycyjne o łącznej pow. 1317 m2 zlokalizowane w dzielnicy Dziesiąta. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej działki uzyskano warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterolokalowego. Na podstawie wydanych warunków zabudowy opracowano projekt budynku i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterolokalowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową z projektowanego przyłącza, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektroenergetyczną oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, gazową ,c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną. Projektowany budynek przeznaczony jest całkowicie na funkcję mieszkalną (budynek mieszkalny wielorodzinny, czterolokalowy). Budynek trzykondygnacyjny (wraz z poddaszem), niepodpiwniczony. Wysokość budynku 10,93 m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30st (58%). Podstawowe dane: przeznaczenie obiektu - mieszkalny wielorodzinny, czterolokalowy typ obiektu - trzykondygnacyjny konstrukcja - tradycyjna murowana liczba kondygnacji naziemnych - 2 + poddasze użytkowe podpiwniczenie - brak powierzchnia zabudowy - 394,78 m2 powierzchnia użytkowa budynku - 767,76 m2 (w tym parter 312,64 m2, I piętro 303,43 m2, poddasze 151,68 m2) wysokość budynku - 10,93 m2 kubatura budynku - 3610 m3 Zestawienie powierzchni - bilans terenu: powierzchnia działek 1317 m2 powierzchnia zabudowy 394,78 m2 powierzchnia utwardzona 370,70 m2 powierzchnia biologicznie czynna 550,10 m2 Zestawienie powierzchni projektowanego budynku: Lokal A - pow. 205,04 m2 (parter 84,66 m2, I piętro 82,45 m2, poddasze 37,93 m2) Lokal B - pow. 186,26 m2 (parter 74,71 m2, I piętro 73,66 m2, poddasze 37,89 m2) - budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych Lokal C - pow. 193,20 m2 (parter 73,04 m2, I piętro 82,23 m2, poddasze 37,93 m2) Lokal D - pow. 193,20 m2 (parter 73,04 m2, I piętro 82,23 m2, poddasze 37,93 m2) Oferta sprzedaży dotyczy działek wraz projektem budynku wielorodzinnego i pozwoleniem na budowę. Zapraszamy do kontaktu.

Działka inwestycyjna objęta MPZP, gmina Bychawa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gałęzów,

1 188 000 | 13200 m2
nr oferty: 43/ESP/DZS

Oferta sprzedaży dotyczy terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 13200 m2, składającego się z trzech działek ewidencyjnych (nr 590, nr 589, nr 588) zlokalizowanego w miejscowości Gałęzów (gmina Bychawa). Teren w kształcie prostokąta o szerokości ok. 72 m i długości ok. 180 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania niniejszy teren oznaczony jest symbolami 15 UP, UC (Uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009 r.). Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne (zdrowia, opieki społecznej), usługi komercyjne (handlu, gastronomii itp.). Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo (w tym mieszkalnictwo zbiorowe), administracja, infrastruktura techniczna, obsługa komunikacji. Teren jest częściowo zadrzewiony. Na terenie jednej z działek znajduje się budynek murowany do rozbiórki. Działka posiada potencjał inwestycyjny pod zabudowę: domu opieki, przychodni zdrowia, sklepów, składów, obiektów związanych z produkcją rolniczą a także jako działka siedliskowa, pod zabudowę jednorodzinną oraz mieszkalnictwo zbiorowe. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 15 UP, UC: Zagospodarowanie terenu na cele ośrodka opieki społecznej, domu seniora, ośrodka rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz usługi komercyjne (gastronomii, handlu, bytowe); Maksymalna wysokość zabudowy: obiektu usługowego, usługowo-mieszkalnego - dwie kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w poddaszu użytkowym - do 10,0 m; obiektów gospodarczych, garażowych - jedna kondygnacja nadziemna; Geometria dachów: obiektu usługowego, usługowo-mieszkalnego - dach wielospadowy, o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45°; obiektów gospodarczych, garażowych - dach wielospadowy o nachyleniu połaci 20° - 40°; Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30% powierzchni terenu planistycznego; Minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 40% powierzchni terenu planistycznego; Nieprzekraczalne linie zabudowy: od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(Z) - zgodnie z załącznikiem graficznym - w nawiązaniu do zabudowy na sąsiedniej działce; od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW - około 12,0 m (w nawiązaniu do linii istniejącej zabudowy); Obowiązuje zachowanie warunków ustaleń ogólnych zmiany planu dotyczących stref ochronnych napowietrznej linii elektroenergetycznej SN; Obsługa komunikacyjna: drogą powiatową, oznaczona symbolem KD-P(Z) poprzez zjazd, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi, drogą wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW; Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych: 1 miejsce parkingowe / 1 pokój gościnny, 1 miejsce parkingowe / 25 m* powierzchni użytkowej usług, 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny. Przedmiotowe działki znajdują się w odległości ok. 35 km od Lublina, stanowią jeden zwarty teren inwestycyjny. Dostępna sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa. Istnieje możliwość rozliczenia zakupu działki poprzez zamianę na inną nieruchomość (mieszkania/lokale użytkowe). Jesteś zainteresowany zakupem tych działek, skontaktuj się z nami i zaproponuj cenę. Zapraszam do kontaktu.