510-216-669 690-492-225, biuro@esapro.pl język polskijęzyk angielski facebookyoutube

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Działka na sprzedaż - Lublin Śródmieście
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Śródmieście

2 500 000 | 1083 m2
nr oferty: 39/ESP/OGS

Przedmiotem oferty jest teren przy ul. Zamojskiej składający się z trzech działek ewidencyjnych częściowo zabudowanych budynkiem mieszkalnym. Ulica Zamojska znajduje się w ścisłym centrum Lublina a postępujący proces rewitalizacji kształtuje jej nowy charakter oraz wzmacnia jej znaczenie dla miasta. Liczne inwestycje, te realizowane jak i te będące w planach, podnoszą prestiż tej lokalizacji. Liczba wydanych w ostatnim czasie pozwoleń na budowę jak i warunków zabudowy wydanych dla istniejących budynków pokazuje, jak przyszłościowe jest to miejsce na mapie Lublina. Atrakcyjne ceny działek jak i duże możliwości kreacji zabudowy mieszkalnej jak i usługowej przyciągają Inwestorów. Właśnie jedną z takich działek przy ul. Zamojskiej znajdziecie w ofercie biura ESAPRO. Działka częściowo zabudowana budynkiem kamienicy, z możliwością rozbudowy jak i dodatkowej zabudowy działek, to nie lada gratka dla Inwestorów. Co ważne, stan prawny nieruchomości jest uregulowany, nie ma obciążeń i "niespodzianek" które zniechęcają Kupujących. Wykup działek przy ul. Zamojskiej w Lublinie postępuje, wielu Inwestorów wie, że to miejsce już niebawem zmieni swoje oblicze a zwrot z inwestycji będzie WYSOKI. W skład nieruchomości wchodzą trzy działki ewidencyjne o łącznej powierzchni 1083 m2. Dwie działki zabudowane są budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (jedna kondygnacja podziemna, trzy kondygnacje naziemne) oraz parterowym budynkiem usługowym. Budynek mieszkalny wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną oraz elektryczną. Wykonany z pełnej cegły, stropy drewniane. Powierzchnia mieszkalna ok. 430 m2, dodatkowo powierzchnia piwnic ok. 120 m2. Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Sposób korzystania: B-tereny mieszkaniowe Dla nieruchomości założona jest księga wieczysta (stan prawny uregulowany). Ciekawa oferta dla Inwestorów zainteresowanych budową/rozbudową istniejącego budynku wielorodzinnego oraz budową dodatkowego budynku na działce sąsiedniej. Wzdłuż ulicy Zamojskiej planowane są inwestycje polegające na budowie/rozbudowie budynków mieszkalnych i usługowych z przeznaczeniem na sprzedaż jak i na wynajem. Istnieje możliwość częściowego rozliczenia transakcji w mieszkaniach (zamiana: grunt za mieszkania plus dopłata). Zapraszam do kontaktu, przedstawię szczegóły dotyczące nieruchomości.

UNIKATOWA DZIAŁKA W CENTRUM NAŁĘCZOWA
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Nałęczów,

895 000 | 3185 m2
nr oferty: 36/ESP/OGS

NA SPRZEDAŻ unikatowa i malowniczo położona działka rezydencjonalna w centrum Nałęczowa. Oferowana nieruchomość znajduje się w północno - zachodniej części miasta Nałęczów przy ul. Stefana Żeromskiego, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej oraz zabudowy pensjonatowej. Działka położona jest w odległości ok. 400 m od ścisłego centrum Nałęczowa oraz ok. 300 m od jednej z większych atrakcji miasta Nałęczów czyli Parku Zdrojowego. W bezpośrednim sąsiedztwie oferowanej nieruchomości zlokalizowane jest m.in. Muzeum Stefana Żeromskiego otoczone klimatycznym i zadbanym ogrodem. Działka położona jest bezpośrednio przy przy ul. Stefana Żeromskiego z dojazdem zarówno od ul. Armatnia Góra oraz od ul. Spółdzielczej. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (Uchwała XXXIX/306/18 z dnia 2018-03-29 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru I - Nałęczów) - oferowana działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem zabudowy pensjonatowej i usług nieuciążliwych (symbol w MPZP - MN2) PODSTAWOWE PARAMETRY DZIAŁKI numer działki - 54/11 powierzchnia - 3 185 m2 obręb geodezyjny - 1 - Miasto Nałęczów kształt regularny - zbliżony do prostokąta o wymiarach ok. 42 m x 76 m usytuowana na wzniesieniu - w części pochylona w kierunku północnym ZAGOSPODAROWANIE ORAZ INFRASTRUKTURA Działka jest w całości ogrodzona - od frontu znajduje się stalowe ogrodzenie na betonowej podmurówce, furtka oraz brama przesuwna. Reszta działki ogrodzona jest siatką stalową z betonową podmurówką. Przez teren działki przebiega sieć elektryczna, sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacyjna. Działka bezpośrednio przylega do ul. Stefana Żeromskiego. Poza nasadzeniami (drzewa, krzewy) na działce posadowiony jest murowany budynek nadający się do rozbiórki. WYTYCZNE Z MPZP ZWIĄZANE Z PRZEZNACZENIEM DZIAŁKI (symbol MN2) 1. PRZEZNACZENIE TERENU a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna b) uzupełniające - zabudowa pensjonatowa - usługi nieuciążliwe wbudowane w bryłę budynku funkcji podstawowej o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku, w szczególności usługi towarzyszące usługom turystyki takie jak: wynajem pokoi, gastronomia, handel detaliczny 2. ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) budynki mieszkalne jednorodzinne i pensjonatowe w formie wolnostojącej b) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40% powierzchni działki budowlanej d) maksymalna powierzchnia zabudowy - 40% powierzchni działki budowlanej e) wskaźnik minimalnej intensywności zabudowy - 0,05 f) wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy - 1,0 g) maksymalna liczba kondygnacji budynku mieszkalnego i pensjonatowego - 3 kondygnacje nadziemne h) maksymalna liczba kondygnacji budynków gospodarczych, garażowych i garażowo - gospodarczych - 1 kondygnacja nadziemna i) maksymalna wysokość budynku mieszkalnego i pensjonatowego - 10 m 3. ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI a) minimalna powierzchnia działki - 2000 m2 b) minimalna szerokość frontu działki - 18 m POLECAM I ZAPRASZAM NA PREZENTACJĘ .

Lublin ul. Mełgiewska - Działka usługowa na sprzedaż
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Tatary

5 500 000 | 24773 m2
nr oferty: 35/ESP/OGS

Na sprzedaż działka przy ul. Mełgiewskiej w Lublinie: powierzchnia 24773 m2 forma własności: użytkowanie wieczyste nieruchomość zlokalizowana w strefie przemysłowej miasta media dostępne w drodze gminnej prowadzącej do działki (gaz, prąd, wodociąg, kanalizacja) przeznaczenie w MPZP: AG PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Przedmiotowa nieruchomość położona jest na terenie objętym zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Lublin - część IV (Uchwała nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r.). Zgodnie z zapisami Uchwały nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem AG, przeznaczonym pod tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-składowych. Uchwała nr 628/XXIX/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 17 marca 2005 r. Symbol: AG - tereny aktywności gospodarczej obejmujące obszary zgrupowań przemysłowo-składowych Przeznaczenie podstawowe: różnego rodzaju działalność produkcyjno-wytwórcza i składowo-magazynowa, taka jak: produkcja przemysłowa, średnia wytwórczość, zaplecze techniczne budownictwa, bazy sprzętu i transportu, składy, magazyny, hurtownie, urządzenia obsługi rolnictwa oraz inne formy działalności gospodarczej wraz z zapleczem administracyjnym i socjalnym. Przeznaczenie dopuszczalne: 1. Wewnętrzna wymiana funkcji lub przystosowanie funkcji istniejących do wymagań rynku lub tworzenie nowych form działalności z pogranicza produkcji i usług oraz produkcji i nauki (inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki wysokich technologii, itp.). 2. Lokalizacja wielkokubaturowych obiektów handlowo-usługowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2 000 m2 oraz usług komercyjnych w tym stacji paliw. 3. Funkcjonowanie istniejącej zabudowy do czasu realizacji funkcji podstawowej z możliwością jej remontowania jedynie w zakresie poprawy standardu użytkowego. 4. Lokalizacja nieprzewidzianych w rysunku planu sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w ilości niezbędnej dla potrzeb użytkowników oraz innych urządzeń i obiektów związanych z funkcją podstawową. 5. Możliwość przekształceń własnościowych w obszarze wyznaczonym w rysunku planu liniami rozgraniczającymi, przy zapewnieniu właściwej obsługi komunikacyjnej poprzez sieć dróg wewnętrznych oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną. 6. Korekta podziałów wewnętrznych całego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi lub jego części, pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich. Wysokość zabudowy: Jeśli nie jest warunkowana technologią produkcji lub składowania, realizowane obiekty jako niskie lub średniowysokie. LOKALIZACJA Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ul. Mełgiewskiej, we wschodniej części miasta, w dzielnicy Tatary. Ulica Mełgiewska łączy się z drogą ekspresową S12/S17 oraz prowadzi do Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, który jest oddalony od nieruchomości o ok. 10 km. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w odległości ok. 4 km od centrum miasta. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa przemysłowo-magazynowa oraz komercyjna. W sąsiedztwie znajduje się wiele zakładów przemysłowych. PLAN PODZIAŁU Dla przedmiotowej nieruchomości wykonany został plan podziału z możliwością wyodrębnienia 5 działek. Zapraszam do kontaktu.

Kalinówka - działka budowlana na sprzedaż
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Kalinówka,

420 000 | 1400 m2
nr oferty: 34/ESP/OGS

Na sprzedaż działka budowlana o powierzchni 1400 m2, zlokalizowana w Kalinówce przy ulicy Ku Słońcu. Cena dotyczy jednej działki oznaczonej w załączonej grafice jako Działka 1 lub Działka 2 (możecie Państwo wybrać jedną z działek). Nieruchomość jest przedmiotem podziału (przygotowany wstępny projekt). W wyniku podziału powstaną dwie działki, każda o powierzchni ok. 1400 m2 (zgodnie z grafika przedstawioną w galerii zdjęć). Działki oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania symbolem MR - teren zabudowy mieszkaniowej o funkcji zagrodowej, z dopuszczeniem realizacji dodatkowych budynków jednorodzinnych bez gwarancji standardu właściwego dla terenów zabudowy mieszkaniowej. Szczegółowe zapisy planu: 2. Na terenach zabudowy zagrodowej obowiązuje: a) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać II kondygnacji mieszkalnych, z których II może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, b) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 300 c) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu. 3. Na w/w dopuszcza się: a) doinwestowanie poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, budynki gospodarcze). b) lokalizację usług o uciążliwości mieszczącej się w granicach działki, oraz innych funkcji pod warunkiem, że nie spowodują kolizji z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem, c) przekształcanie siedlisk na zabudowę letniskową, d) lokalizację zabudowy jednorodzinnej i letniskowej - wydzielonej z siedliska rolnego - na działkach o powierzchni nie mniejszej niż 900 m2. Media (woda, prąd, gaz) znajdują się przy drodze gminnej (lokalizacje sieci względem działki znajdziecie Państwo w galerii zdjęć). Oferujemy także możliwość wybudowania domu do stanu deweloperskiego wg. przedstawionego projektu. Dysponujemy także gotowymi projektami domów jednorodzinnych, które można wybudować na przedmiotowych działkach. Realizacja budowy odbywa się na podstawie indywidualnego kosztorysu pod projekt. Inwestycja realizowana jest za pośrednictwem generalnego wykonawcy, z którym podpisujecie Państwo umowę. Zapraszam do kontaktu.

Iżyce - działka budowlano-rolna na sprzedaż
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Iżyce,

290 000 | 9700 m2
nr oferty: 33/ESP/OGS

Ofertę sprzedaży stanowi działka numer 56/1 w miejscowości Iżyce (gmina Strzyżewice) o łącznej powierzchni 9700 m2. Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolami: RP - teren rolny bez prawa zabudowy (ok. 4200 m2) 1MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ok. 5500 m2 w tym pow. zabudowy ok. 4500 m2) Dokument źródłowy: UCHWAŁA NR XXVIII/118/12 RADY GMINY STRZYŻEWICE z dnia 16 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzyżewice - II etap Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 23 km od Lublina. Działka płaska, kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Działka nie posiada uzbrojenia. Szerokość działki ok. 45 m, długość działki ok. 210 m. Aktualnie dojazd do działki (część rolna od strony północnej) zapewniony jest drogą polną (przy lesie). Dojazd do części budowlanej działki wyznaczony jest od strony południowej drogą KDw. Działka znajduje się w urokliwym miejscu we wsi Iżyce. Dojazd do nieruchomości z Lublina zajmuje ok. 30-35 minut. Jest to jedna z nielicznych działek po zachodniej stronie miejscowości z prawem do zabudowy jednorodzinnej. Istnieje możliwość podziału części oznaczonej symbolem 1MN na mniejsze działki (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej). Zapraszam do kontaktu.

Lublin - działka pod zabudowę usługową
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin,

2 270 700 | 2610 m2
nr oferty: 32/ESP/OGS

Na sprzedaż teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 0,2610 ha zlokalizowana u zbiegu ulic Choiny i Wojasa w Lublinie. Numery działek: 42/3 - pow. 0,0125 ha (droga dojazdowa) 42/4 - pow. 0,1211 ha (działka niezabudowana) 42/5 - pow. 0,1274 ha (działka niezabudowana) - Intensywność zabudowy nie więcej niż 3,00 - Maksymalna powierzchnia zabudowy dla poszczególnej działki: 50% - Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych dla poszczególnej działki: 30% - Wysokość maksymalna 16 m (do 4 kondygnacji) - Dostęp do drogi publicznej (1kdz) poprzez drogę wewnętrzną KX1 - Uzbrojenie terenu: -sieć kanalizacji sanitarnej Ks160, -sieć wodociągowa woD110, -siec telekomunikacyjną, -sieć energetyczna, -sieć gazowa, -brak sieci ciepłowniczej. Aktualne przeznaczenie terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego: AG/M4 - teren aktywności gospodarczej na wydzielonych działkach z towarzyszącą funkcją mieszkaniową - z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod realizację obiektów dla różnych form działalności takich jak np.: średnia i drobna wytwórczość, rzemiosło produkcyjne, warsztaty naprawcze i remontowe, z niezbędnym zapleczem socjalno- administracyjnym z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej. Prezentowany teren jest przedmiotem zmiany planu zagospodarowania. Planowane przeznaczenie po zmianie planu zagospodarowania (wyłożenie planu z dnia 22. 06. 2021): 1MN/U - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, teren zabudowy usługowej - przeznaczenie: zabudowa jednorodzinna (zabudowa wolnostojąca, szeregowa), gastronomia (restauracje, bary, kawiarnie, puby, stołówki, obiekty), zaplecza gastronomiczne, handel detaliczny do 2000 m2, samodzielne sklepy, butiki, apteki, kultura, oświata i wychowanie, hotelowo- turystyczne, hotele, hostele, motele, pensjonaty, domy turystyczne, ochrona zdrowia i opieki społecznej, przychodnie, ośrodki zdrowia, rehabilitacja, gabinety lekarskie z wyłączeniem szpitali i sanatoriów, usługi drobne, szewc, krawiec, fotograf, fryzjer itd., motoryzacja, stacje obsługi i diagnostyki, salony samochodowe, myjnie, z wyłączeniem stacji paliw, usługi publiczne. Zapraszam do kontaktu. Do wglądu analiza chłonności dla tego terenu. Teren przy ul. Choiny objęty jest zmianą planu zagospodarowania. Powstanie nowej zabudowy wielorodzinnej spowoduje zapotrzebowanie na powierzchnie usługowe. Sklepy, żłobki, przedszkola, szkoły, powierzchnie biurowe dla firm - przestrzeń o takim przeznaczeniu będzie pożądana w tej lokalizacji. W tym rejonie Lublina posiadamy także na sprzedaż teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 0,4660 ha.

Lublin - na sprzedaż działka pod zabudowę usługową
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin,

6 900 000 | 4660 m2
nr oferty: 14/ESP/OGS

Na sprzedaż działka inwestycyjna w Lublinie w okolicy dużego osiedla. Łączna powierzchnia terenu to 0,4660 ha. Przeznaczenie terenu 1MN/U: 1) zabudowa jednorodzinna (zabudowa wolnostojąca, szeregowa) gastronomia (restauracje, bary, kawiarnie, puby, stołówki, obiekty 2) zaplecza gastronomicznego, handel detaliczny do 2000m2, samodzielne sklepy, butiki, apteki, 3) kultura 4) oświata i wychowanie 5) hotelowo-turystyczne, hotele, hostele, motele, pensjonaty, domu turystyczne 6) ochrony zdrowia i opieki społecznej, przychodnie, ośrodki zdrowia, rehabilitacja, gabinety lekarskie z wyłączeniem szpitali i sanatoriów, 7) usługi drobne, szewc, krawiec, fotograf, fryzjer itp. 8) motoryzacja, stacje obsługi i diagnostyki, salony samochodowe, myjnie, z wyłączeniem stacji paliw, 9) usługi publiczne, Intensywność zabudowy nie więcej niż 3,00 Maksymalna powierzchnia zabudowy dla poszczególnej działki: 50% Minimalna powierzchnia terenów biologicznie czynnych dla poszczególnej działki: 30% Wysokość maksymalna 16 m. (do 4 kondygnacji). Uzbrojenie terenu: -sieć kanalizacji sanitarnej Ks160 -sieć wodociągowa woD110 -siec telekomunikacyjną -sieć energetyczna -sieć gazowa -brak sieci ciepłowniczej, Proponowane rozwiązanie funkcjonalno-przestrzenne: Koncepcja przewiduję wykonanie budynku usługowego z częścią gastronomiczną. Na parterze przewidziano lokale usługowe, sklep wraz z zapleczem magazynowym i węzeł sanitarny, na pierwszym piętrze przewidziano 5 lokali usługowych oraz klub fitness. Na drugim piętrze przewidziano powierzchnię biurową a na ostatnim, czyli trzecim piętrze przewidziano taras wraz z częścią restauracyjną. W koncepcji nie przewidziano wykonania parkingu podziemnego ze względu na dużą ilość miejsc postojowych na terenie działki w liczbie 62szt. Do koncepcji wykorzystania działki przyjęto funkcję usług w postaci lokali handlowych na parterze oraz biurowych na kondygnacjach powtarzalnych. Konstrukcja żelbetowa (trzpienie i stropy) wypełnienie ścian z betonu komórkowego 24cm + 20cm styropian, ściany działowe murowane 12cm. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa. Dach zielony nad kondygnacją III i IV. Projektowany budynek: Łączna powierzchnia działek: 4660m2 Łączna powierzchnia zabudowy: 1092,90m2 Łączna powierzchnia użytkowa: 3967,10m2 Zapraszamy do kontaktu.