510-216-669 690-492-225, biuro@esapro.pl język polskijęzyk angielski facebookyoutube

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofert działki na sprzedaż

sortuj
Pozwolenie na budowę / Magazyny, Biura, Parking
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Barak,

8 000 000 | 20000 m2
nr oferty: 46/ESP/DZS

Przedmiotem oferty jest działka o pow. 2,00 ha zlokalizowana w gminie Jastków dla której uzyskano pozwolenia na budowę dla dwóch hal magazynowych oraz budynku usługowo-biurowego Podstawowe przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego to UC/P: tereny usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz. Charakterystyka zabudowy zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę: Hala 1 - pow. użytkowa 1019,50 m2, budynek parterowy, wysokość 9,25 m Hala 2 - pow. użytkowa 1030 m2, budynek parterowy, wysokość 9,25 m Budynek biurowy - pow. użytkowa 1242 m2 (3 kondygnacje po 414 m2), wysokość 13 m Można wystąpić o pozwolenie na budowę dla dwóch kolejnych hal magazynowych o pow. ok. 1000 m2. Łącznie więc na tym terenie można realizować inwestycję polegającą na budowie: czterech hal magazynowych o pow. ok. 1000 m2 każda - łącznie 4000 m2 powierzchni magazynowej jednego budynku biurowego trzykondygnacyjnego o powierzchni 1242 m2 Działka: posiada dostęp do drogi publicznej (położona bezpośrednio przy drodze powiatowej) nie podlega ochronie konserwatorskiej nie znajduje się w granicach terenu górniczego posiada korzystne warunki geotechniczne (poziom wody gruntowej określono na głębokości 30 m p.p.t) posiada dwa budynki do wyburzenia (stara zabudowa) Media: dostęp do wodociągu gminnego dostęp do linii gazu dostęp do sieci elektroenergetycznej ścieki odprowadzane do zbiorników szczelnych bezodpływowych wody opadowe odprowadzane do studni chłonnych Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 4 km od Lublina oraz 7 km od węzła drogi ekspresowej S17 (miejscowość Bogucin). Jest to jedna z nielicznych tej wielkości działek z uchwalonym planem zagospodarowania UC/P (tereny usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz) oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę dwóch hal magazynowych oraz budynku biurowego. Rezerwa inwestycyjna dla terenu pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę dla dwóch kolejnych hal magazynowych. Szczegółowe informacje dotyczące działki jak i planowanej zabudowy przedstawię Państwu podczas indywidualnych rozmów. Zapraszam do kontaktu.

Działka Inwestycyjna - zabudowa wielorodzinna, czterolokalowa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Dziesiąta

1 185 300 | 1317 m2
nr oferty: 45/ESP/DZS

Przedmiotem oferty są dwie działki inwestycyjne o łącznej pow. 1317 m2 zlokalizowane w dzielnicy Dziesiąta. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej działki uzyskano warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterolokalowego. Na podstawie wydanych warunków zabudowy opracowano projekt budynku i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterolokalowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową z projektowanego przyłącza, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektroenergetyczną oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, gazową ,c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną. Projektowany budynek przeznaczony jest całkowicie na funkcję mieszkalną (budynek mieszkalny wielorodzinny, czterolokalowy). Budynek trzykondygnacyjny (wraz z poddaszem), niepodpiwniczony. Wysokość budynku 10,93 m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30st (58%). Podstawowe dane: przeznaczenie obiektu - mieszkalny wielorodzinny, czterolokalowy typ obiektu - trzykondygnacyjny konstrukcja - tradycyjna murowana liczba kondygnacji naziemnych - 2 + poddasze użytkowe podpiwniczenie - brak powierzchnia zabudowy - 394,78 m2 powierzchnia użytkowa budynku - 767,76 m2 (w tym parter 312,64 m2, I piętro 303,43 m2, poddasze 151,68 m2) wysokość budynku - 10,93 m2 kubatura budynku - 3610 m3 Zestawienie powierzchni - bilans terenu: powierzchnia działek 1317 m2 powierzchnia zabudowy 394,78 m2 powierzchnia utwardzona 370,70 m2 powierzchnia biologicznie czynna 550,10 m2 Zestawienie powierzchni projektowanego budynku: Lokal A - pow. 205,04 m2 (parter 84,66 m2, I piętro 82,45 m2, poddasze 37,93 m2) Lokal B - pow. 186,26 m2 (parter 74,71 m2, I piętro 73,66 m2, poddasze 37,89 m2) - budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych Lokal C - pow. 193,20 m2 (parter 73,04 m2, I piętro 82,23 m2, poddasze 37,93 m2) Lokal D - pow. 193,20 m2 (parter 73,04 m2, I piętro 82,23 m2, poddasze 37,93 m2) Oferta sprzedaży dotyczy działek wraz projektem budynku wielorodzinnego i pozwoleniem na budowę. Zapraszamy do kontaktu.

Działka inwestycyjna objęta MPZP, gmina Bychawa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gałęzów,

1 188 000 | 13200 m2
nr oferty: 43/ESP/DZS

Oferta sprzedaży dotyczy terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 13200 m2, składającego się z trzech działek ewidencyjnych (nr 590, nr 589, nr 588) zlokalizowanego w miejscowości Gałęzów (gmina Bychawa). Teren w kształcie prostokąta o szerokości ok. 72 m i długości ok. 180 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania niniejszy teren oznaczony jest symbolami 15 UP, UC (Uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009 r.). Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne (zdrowia, opieki społecznej), usługi komercyjne (handlu, gastronomii itp.). Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo (w tym mieszkalnictwo zbiorowe), administracja, infrastruktura techniczna, obsługa komunikacji. Teren jest częściowo zadrzewiony. Na terenie jednej z działek znajduje się budynek murowany do rozbiórki. Działka posiada potencjał inwestycyjny pod zabudowę: domu opieki, przychodni zdrowia, sklepów, składów, obiektów związanych z produkcją rolniczą a także jako działka siedliskowa, pod zabudowę jednorodzinną oraz mieszkalnictwo zbiorowe. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 15 UP, UC: Zagospodarowanie terenu na cele ośrodka opieki społecznej, domu seniora, ośrodka rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz usługi komercyjne (gastronomii, handlu, bytowe); Maksymalna wysokość zabudowy: obiektu usługowego, usługowo-mieszkalnego - dwie kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w poddaszu użytkowym - do 10,0 m; obiektów gospodarczych, garażowych - jedna kondygnacja nadziemna; Geometria dachów: obiektu usługowego, usługowo-mieszkalnego - dach wielospadowy, o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45°; obiektów gospodarczych, garażowych - dach wielospadowy o nachyleniu połaci 20° - 40°; Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30% powierzchni terenu planistycznego; Minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 40% powierzchni terenu planistycznego; Nieprzekraczalne linie zabudowy: od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(Z) - zgodnie z załącznikiem graficznym - w nawiązaniu do zabudowy na sąsiedniej działce; od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW - około 12,0 m (w nawiązaniu do linii istniejącej zabudowy); Obowiązuje zachowanie warunków ustaleń ogólnych zmiany planu dotyczących stref ochronnych napowietrznej linii elektroenergetycznej SN; Obsługa komunikacyjna: drogą powiatową, oznaczona symbolem KD-P(Z) poprzez zjazd, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi, drogą wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW; Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych: 1 miejsce parkingowe / 1 pokój gościnny, 1 miejsce parkingowe / 25 m* powierzchni użytkowej usług, 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny. Przedmiotowe działki znajdują się w odległości ok. 35 km od Lublina, stanowią jeden zwarty teren inwestycyjny. Dostępna sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa. Istnieje możliwość rozliczenia zakupu działki poprzez zamianę na inną nieruchomość (mieszkania/lokale użytkowe). Jesteś zainteresowany zakupem tych działek, skontaktuj się z nami i zaproponuj cenę. Zapraszam do kontaktu.