510-216-669 690-492-225, biuro@esapro.pl język polskijęzyk angielski facebookyoutube

zmień widok ofertzmień widok ofertzmień widok ofertoferty nieruchomości na sprzedaż

sortuj
Budynek handlowo-usługowy

OBIEKT na SPRZEDAŻ

Chełm,

1 900 000 | 960 m2
nr oferty: 32/ESP/OS

Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa o pow. 0,1554 ha zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnej o funkcji biurowo-usługowej. Aktualnie budynek jest przedmiotem najmu (96% powierzchni budynków jest wynajęte) i przynoszą stały miesięczny dochód. Nieruchomość znajduje się w przemysłowej części miasta w pobliżu pętli kolejowej przy ul. Rampa Brzeska. Do budynków doprowadzone są przyłącza sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z prywatnej sieci lokalnej. Jest to budynek dwukondygnacyjny w konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony z dwoma wewnętrznymi klatkami schodowymi. Budynek jest po rewitalizacji, która obejmowała: wymianę elewacji budynku montaż paneli fotowoltaicznych (49 kW) generalny remont pomieszczeń biurowych/usługowych wyodrębnienie w budynku dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych na wynajem Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UC-1 - tereny zabudowy usługowej w tym obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi, działalność produkcyjna, składy, magazyny, obiekty o funkcji pomocniczej służącej zabudowie usługowej, stacje paliw, garaże, parkingi, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, obiekty małej architektury, nośniki reklamowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Lokalizacja w strefie przemysłowej miasta oraz położenie nieruchomości przy głównej trasie Chełm - Dorohusk (trasa E373) daje duże możliwości rozwoju obiektu. Szeroki plan zagospodarowania dla terenu umożliwia prowadzenie działalności zarówno produkcyjnej, magazynowej jak i handlowo-usługowej co gwarantuje różne kierunki wykorzystania terenu jak i zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo węzła kolejowego umożliwia realizację sprawnego transportu. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny. Właścicielem jest Sp. z o.o. Podana w ogłoszeniu cena jest ceną netto (sprzedaż na fakturę VAT). Zapraszam do kontaktu.

Budynek handlowo-magazynowo-produkcyjny
OBIEKT na SPRZEDAŻ
OBIEKT na SPRZEDAŻ

OBIEKT na SPRZEDAŻ

Chełm,

2 150 000
nr oferty: 31/ESP/OS

Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa o pow. 0,3759 ha zabudowana kompleksem budynków o funkcji handlowej, magazynowej oraz przemysłowej. Aktualnie budynki są przedmiotem najmu (82% powierzchni budynków jest wynajęte) i przynoszą stały miesięczny dochód. Nieruchomość znajduje się w przemysłowej części miasta w pobliżu pętli kolejowej przy ul. Rampa Brzeska. Do budynków doprowadzone są przyłącza sieci: elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz centralnego ogrzewania z prywatnej sieci lokalnej. Jeden budynek parterowy w konstrukcji murowanej, niepodpiwniczony z indywidualnymi wejściami do poszczególnych segmentów i gramami wjazdowymi do budynku. Drugi budynek murowany, dwukondygnacyjny na konstrukcji stalowej o stropach żerańskich. Teren oznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego jako UC-1 - tereny zabudowy usługowej w tym obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2000 m2. Przeznaczenie dopuszczalne: usługi, działalność produkcyjna, składy, magazyny, obiekty o funkcji pomocniczej służącej zabudowie usługowej, stacje paliw, garaże, parkingi, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, obiekty małej architektury, nośniki reklamowe, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej. Dla budynku przygotowano koncepcję rewitalizacji. Na terenie istnieje możliwość realizacji inwestycji sklepów wielkopowierzchniowych o pow. przekraczającej 2000 m2. Lokalizacja w strefie przemysłowej miasta oraz położenie nieruchomości przy głównej trasie Chełm - Dorohusk (trasa E373) daje duże możliwości rozwoju obiektu. Szeroki plan zagospodarowania dla terenu umożliwia prowadzenie działalności zarówno produkcyjnej, magazynowej jak i handlowo-usługowej co gwarantuje różne kierunki wykorzystania terenu jak i zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo węzła kolejowego umożliwia realizację sprawnego transportu. Nieruchomość posiada uregulowany stan prawny. Właścicielem jest Sp. z o.o. Podana w ogłoszeniu cena jest ceną netto (sprzedaż na fakturę VAT). Zapraszam do kontaktu.

Działka budowlana z pięknym widokiem
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Kalinówka,

349 860 | 1029 m2
nr oferty: 47/ESP/DZS

Przedmiotem oferty jest działka budowlana zlokalizowana w miejscowości Kalinówka przy ul. Sosnowej - numer działki 151/6, powierzchnia 1029 m2. Działka znajduje się pomiędzy ulicami Sosnową a Mahoniową. Do działki prowadzi prywatna droga od ul. Sosnowej (działki numer 152/3 oraz 151/5). Działka posiada kształt zbliżony do prostokąta, jest świetne usytuowana, posiada niezaburzony szeroki widok, znajduje się na lekkim wzniesieniu. Położenie działki gwarantuje bardzo dobre nasłonecznienie. Sąsiednie budynki nie generują obszarów zacienienia na działce. Do działki prowadzi utwardzona droga od strony ul. Sosnowej. Otoczenie to nowoczesna, niska zabudowa jednorodzinna. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Media (woda, prąd, gaz) znajdują się w drodze dojazdowej do działki (bezpośrednio przed działką). Gmina Głusk przystąpiła do realizacji kanalizacji gminnej na tym terenie. Do czasu jej wykonania nieczystości należy odprowadzać do zbiorników szczelnych bezodpływowych zlokalizowanych na działkach. Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 2 km od szkoły podstawowej w Kalinówce przy której znajdują się także lokale sklepy spożywcze. Odległość od pętli autobusowej (Pętla Felin-Kalinówka) oraz dużych sklepów (Biedronka, Aldi, Lidl) wynosi ok. 4,5 km. Szczegółowe warunki zabudowy dla terenów oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego jako MN: 2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązują następujące zasady zagospodarowania działek: a) utrzymanie gabarytów i skali zabudowy w nawiązaniu do krajobrazu i otoczenia tej zabudowy, b) pokrycie dachem spadzistym o symetrycznym nachyleniu połaci, o spadku powyżej 30 st, c) zakaz łączenia budynków mieszkalnych bliźniaczych i wolnostojących w formę zabudowy łańcuchowej bądź szeregowej, d) wysokość całkowita budynków nie może przekraczać III kondygnacji mieszkalnych, z których III może być realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe w stromym dachu, e) dla określenia maksymalnego pionowego wymiaru budynku liczonego od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku - ustala się: - dla budynków z wysokim dachem (o spadku powyżej 30 st.) wysokość mierzona od poziomu terenu do kalenicy nie może przekraczać 12,00 m; - dla budynków pozostałych wysokość mierzona od poziomu terenu do gzymsu nie może przekraczać 8,00 m. f) wyklucza się tzw. wysokie podpiwniczenie - poziom podłogi parteru max. 1 m od poziomu terenu; dla zabudowy położonej na skarpach powyższy max. poziom należy wyznaczać od wyższej rzędnej terenu, g) dopuszcza się możliwość doinwestowania poszczególnych działek o brakujące elementy zagospodarowania komplementarnego (garaże, miejsca parkingowe, budynki gospodarcze). h) obowiązuje wymóg bilansowania miejsc parkingowych w granicach własnych posesji, i) możliwa jest korekta wewnętrznych granic własności pod warunkiem zachowania relacji zewnętrznych oraz nienaruszania interesów osób trzecich, 3. Na w/w terenach dopuszcza się: a) możliwość uzupełnienia funkcji mieszkaniowej o funkcje usług publicznych i komercyjnych poprzez: - wprowadzenie nieuciążliwych usług do budynku mieszkalnego i zmianę sposobu użytkowania jego części, - realizację nieuciążliwych obiektów usługowych wolnostojących w granicach istniejących własności pod warunkiem, że wielkość działki umożliwia ich usytuowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i nie spowoduje to obniżenia estetyki otoczenia oraz uciążliwości dla działek sąsiednich, b) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych, c) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. Optymalna wielkość działki (10 ar), jej atrakcyjne położenie oraz korzystne otoczenie (nowoczesna niska zabudowa jednorodzinna) powodują, że działka ta jest świetnym miejscem pod budowę domu jednorodzinnego. Korzystny plan zagospodarowania daje duże możliwości zabudowy (MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) a bliskość mediów (gaz, prąd, woda w drodze bezpośrednio przed działką) pozwoli na duże oszczędności w zakresie wykonania przyłączy do budynku. Dodatkowo na tym terenie Gmina zaprojektowała sieć kanalizacyjną, która będzie realizowana w najbliższych latach. Zapraszam do kontaktu.

Pozwolenie na budowę / Magazyny, Biura, Parking
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Barak,

8 000 000 | 20000 m2
nr oferty: 46/ESP/DZS

Przedmiotem oferty jest działka o pow. 2,00 ha zlokalizowana w gminie Jastków dla której uzyskano pozwolenia na budowę dla dwóch hal magazynowych oraz budynku usługowo-biurowego Podstawowe przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego to UC/P: tereny usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz. Charakterystyka zabudowy zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę: Hala 1 - pow. użytkowa 1019,50 m2, budynek parterowy, wysokość 9,25 m Hala 2 - pow. użytkowa 1030 m2, budynek parterowy, wysokość 9,25 m Budynek biurowy - pow. użytkowa 1242 m2 (3 kondygnacje po 414 m2), wysokość 13 m Można wystąpić o pozwolenie na budowę dla dwóch kolejnych hal magazynowych o pow. ok. 1000 m2. Łącznie więc na tym terenie można realizować inwestycję polegającą na budowie: czterech hal magazynowych o pow. ok. 1000 m2 każda - łącznie 4000 m2 powierzchni magazynowej jednego budynku biurowego trzykondygnacyjnego o powierzchni 1242 m2 Działka: posiada dostęp do drogi publicznej (położona bezpośrednio przy drodze powiatowej) nie podlega ochronie konserwatorskiej nie znajduje się w granicach terenu górniczego posiada korzystne warunki geotechniczne (poziom wody gruntowej określono na głębokości 30 m p.p.t) posiada dwa budynki do wyburzenia (stara zabudowa) Media: dostęp do wodociągu gminnego dostęp do linii gazu dostęp do sieci elektroenergetycznej ścieki odprowadzane do zbiorników szczelnych bezodpływowych wody opadowe odprowadzane do studni chłonnych Nieruchomość znajduje się w odległości ok. 4 km od Lublina oraz 7 km od węzła drogi ekspresowej S17 (miejscowość Bogucin). Jest to jedna z nielicznych tej wielkości działek z uchwalonym planem zagospodarowania UC/P (tereny usług i obiektów przemysłu, rzemiosła, składów i baz) oraz uzyskanym pozwoleniem na budowę dwóch hal magazynowych oraz budynku biurowego. Rezerwa inwestycyjna dla terenu pozwala na wystąpienie o pozwolenie na budowę dla dwóch kolejnych hal magazynowych. Szczegółowe informacje dotyczące działki jak i planowanej zabudowy przedstawię Państwu podczas indywidualnych rozmów. Zapraszam do kontaktu.

Myjnia samochodowa, Serwis samochodowy - firma na sprzedaż
LOKAL na SPRZEDAŻ

LOKAL na SPRZEDAŻ

Lublin,

350 000
nr oferty: 27/ESP/LS

Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowana działalność myjni samochodowej oraz serwisu samochodowego prowadzona w wynajmowanym lokalu. Podmiot działa na rynku lubelskim od wielu lat, posiada szerokie grono stałych Klientów. Działalność prowadzona jest w wynajmowanym lokalu (podpisana umowa długoterminowa z możliwością jej wydłużenia o kolejny okres). Lokal znajduje się w centrum dużego osiedla, w otoczeniu sklepów i punktów usługowych. Położenie gwarantuje duży przepływ Klientów. Działalność prowadzona jest od poniedziałku do soboty w godz. 8:00-20:00. Powierzchnia lokalu to 150 m2 na którą składają się: 2 stanowiska myjni ręcznej oraz 3 stanowiska serwisowe (w tym dwa z podnośnikami). W zakresie działalności myjni samochodowej oferowane są usługi z zakresu: mycie ręczne, sprzątanie wnętrza, pranie tapicerki, czyszczenie tapicerki skórzanej, hydrofobizacje szyb, ozonowanie, korekta lakieru, regeneracja lamp, powłoki ceramiczne i inne. Wyposażenie i infrastruktura myjni: sprzęt do mycia ręcznego samochodów, system ogrzewania gazowego z nadmuchem i systemem rozprowadzenia ciepłego powietrza, kanalizacja (odwodnienie liniowe), ściany z paneli plastikowych, posadzka betonowa, brama wjazdowa rolowana a wyjazdowa uchylna, wentylacja grawitacyjna. W zakresie działalności serwisu samochodowego oferowane są usługi z zakresu tzw. szybkiego serwisu: sprzedaż i wymiana opon (przechowywalnia opon), wyważanie kół, diagnostyka komputerowa, serwis klimatyzacji (napełnianie, dezynfekcja), wymiana oleju (silnik, skrzynia biegów), wymiana alternatora, paska rozrządu, łącznika stabilizatora, sworznia, amortyzatorów, sprężyn, końcówek drążków, wymiana tarcz/klocków hamulcowych oraz inne. Wyposażenie i infrastruktura części serwisowej: montażownia i wyważarka do opon, podnośnik kolumnowy, sprężarka powietrza do obsługi montażownicy i podnośnika, stanowisko do napełniania opon azotem, stół montażowy z imadłem, mobilne urządzenie do odsysania i przechowywania czasowego zużytego oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych, regał ekspozycyjny olei i płynów eksploatacyjnych samochodowych, osadnik z separatorem substancji ropopochodnych, kanalizacja (odwodnienie liniowe) ściany z paneli plastikowych, posadzka betonowa, brama wjazdowa rolowana, wentylacja grawitacyjna. Magazyn opon z przechowalnią. Punkt posiada zorganizowany system rezerwacji usług, współpracuje z hurtowniami motoryzacyjnymi oraz dostawcami chemii samochodowej. Istnieje możliwość rozwoju działalności o nowe usługi w zakresie motoryzacji. Duża liczba stałych Klientów jest gwarantem realizacji stabilnego dochodu a świetna lokalizacja zapewnia doskonałą rozpoznawalność. Sprzedaż dotyczy zorganizowanej działalności polegającej na prowadzeniu myjni samochodowej oraz serwisu samochodowego (cesje umów handlowych, wyposażenie, kontrakty, cesje umowy najmu). Zapraszam do kontaktu.

Hotel z terenem inwestycyjnym pod Lublinem
HOTEL-PENSJONAT na SPRZEDAŻ
HOTEL-PENSJONAT na SPRZEDAŻ

HOTEL-PENSJONAT na SPRZEDAŻ

Jastków,

6 500 000
nr oferty: 30/ESP/OS

Na sprzedaż funkcjonujący, elegancko wykończony hotel z dużą salą bankietową, dodatkowym oddzielnym budynkiem przeznaczonym na imprezy zamknięte, dużym urządzonym ogrodem z alejkami i placem zabaw oraz własnym dużym parkingiem dla samochodów osobowych i autokarów. Łączna powierzchnia terenu to 0,8303 ha. CO WYRÓŻNIA OBIEKT Duże pokoje gościnne o ponadprzeciętnej wielkości. Większość pokoi usytuowana jest w oddzielnym skrzydle budynku dzięki czemu hałas z imprez zamkniętych nie wpływa na bieżącą obsługę pozostałych gości hotelowych. Duże zaplecze kuchenne pozwala na jednoczesną obsługę dużej liczby gości. Duży indywidualny parking przed budynkiem na samochody osobowe i autokary. Część rekreacyjna (ogród) do dyspozycji gości hotelowych. Wysoki standard wykończenia oraz bardzo dobry stan techniczny budynku. Duża grupa stałych Klientów odwiedzających obiekt. OPIS NIERUCHOMOŚCI Hotel dysponuje 24 pokojami dla ok. 60 osób (pokoje jedno, dwu i trzyosobowe). Na parterze hotelu znajduje się restauracja, która pełni także rolę sali bankietowej z możliwością realizacji imprez do 150 osób. Bezpośrednio przy hotelu, znajduje się dodatkowy budynek (użytkowany przez cały rok) z przeznaczeniem na imprezy zamknięte (do 70 osób) z własnym ogrzewaniem, węzłem sanitarnym i barem. W budynku hotelu znajduje się sala szkoleniowa, która (w zależności od ustawienia) może pomieścić od 25 do 45 osób. Przed hotelem znajduje się duży parking dla samochodów osobowych oraz autobusów. Za hotelem zorganizowany jest piękny ogród kwietny z placem zabaw i miejscem dla gości. DZIAŁALNOŚĆ HOTELU Hotel współpracuje z biurami podróży z całej Polski. Jedną z głównych grup odbiorców oferty hotelu są zorganizowane grupy wycieczkowe. Gośćmi hotelu są także pracownicy firm odwiedzający Lublin służbowo a także turyści zarówno z Polski jak i zagraniczni odwiedzający woj. lubelskie. Duża baza noclegowa oraz przestronna sala bankietowa powodują, że obiekt jest chętnie wybierany jako miejsce organizacji wesel, imprez zamkniętych czy szkoleń. Rozbudowane zaplecze kuchenne pozwala na obsługę dużej liczby gości jednocześnie. Zapraszam do kontaktu.

Dwa połączone segmenty na sprzedaż - Lublin, Konstantynów
DOM na SPRZEDAŻ
DOM na SPRZEDAŻ

DOM na SPRZEDAŻ

Lublin, Konstantynów

1 999 990 | 540 m2 | pokoi: 17
nr oferty: 54/ESP/DS

Na sprzedaż nieruchomość składająca się z dwóch niezależnych (połączonych wewnętrzną klatka schodową) segmentów zlokalizowana w dzielnicy Konstantynów w Lublinie. Prezentowana nieruchomość to konstrukcyjnie dwa oddzielne domy w zabudowie szeregowej. Mają oddzielne wewnętrzne klatki schodowe, garaże i infrastrukturę - mogą być wykorzystywane jako jedna przestrzeń lub jako dwa oddzielne domy. Na każdy piętrze jest możliwość przejścia pomiędzy segmentami (drzwi przy klatkach schodowych). Są to budynki trzykondygnacyjne (z poddaszem użytkowym), częściowo podpiwniczone, z garażami na poziomie parteru. Zestawienie powierzchni: powierzchnia działki 563 m2 powierzchnia całkowita budynków 539,70 m2 powierzchnia użytkowa budynków 419,70 m2 powierzchnia użytkowa Segment I - 209,23 m2 powierzchnia użytkowa Segment II - 210,42 m2 Na powierzchni niskiego parteru wydzielono pokoje, ubikacje, małe pomieszczenia użytkowe. Wzdłuż parteru, przez całą długość budynku, biegnie korytarz. Kolejna kondygnacja (parter wysoki) to pomieszczenia mieszkalne, do których prowadzi wewnętrzna klatka schodowa. Na tym poziomie znajduje się przestronna kuchnia połączona z jadalnią, łazienka, ubikacja, a także przestronny salon (z kominkiem) z którego jest przejście na duży balkon (taras). Kolejne piętro budynku to 3 przestronne sypialnie oraz dodatkowa łazienka i ubikacja na piętrze (z dwóch pokoi jest wyjście na balkon). Na ostatniej kondygnacji (poddasze użytkowe) znajdziemy trzy oddzielne pomieszczenia, które z powodzeniem można zaaranżować na trzy oddzielne pokoje. Duża funkcjonalność oraz atrakcyjne położenie nieruchomości to jej największe atuty. Nieruchomość znajduje się w dzielnicy Konstantynów, w bliskiej odległości od Al. Kraśnickiej z bardzo dobrym wyjazdem na obwodnicę miasta. Otoczenie to zabudowa jednorodzinna oraz szeregowa, liczne ciche uliczki osiedlowe z punktami usługowymi. W bliskiej odległości znajdują się szkoły podstawowe oraz tereny rekreacyjne. Położenie nieruchomości gwarantuje bardzo dobry dojazd w każdym kierunku Lublina, zarówno do centrum miasta, jak i obwodnicą w kierunku Rzeszowa, Warszawy, Białegostoku, Chełma. Prezentowana nieruchomość może mieć różne przeznaczenia: Możliwość aranżacji dużej powierzchni mieszkalnej 419 m2 w świetnej lokalizacji. Możliwość przeznaczenia parteru jako części usługowej natomiast piętra jako część mieszkalną. Możliwość przeznaczenia jednego segmentu na wynajem (hostel, hotel pracowniczy, pokoje na wynajem dla studentów i osób pracujących) a drugiego segmentu jako części prywatnej (mieszkalnej). Możliwość przeznaczenia jednego segmentu jako siedziby Firmy a drugiego segmentu jako części prywatnej (mieszkalnej). Plan zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu to M4 (zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na działkach wydzielonych - Uchwała nr 1641/LIII/2002) z możliwością uzupełnienia o funkcje usługowe poprzez: wprowadzenie nieuciążliwych usług do budynku mieszkalnego i zmianę sposobu użytkowania jego części w wielkości nie większej, niż 50% powierzchni użytkowej budynku, z warunkiem utrzymania części mieszkalnej; Aktualnie jeden segment jest zamieszkały, natomiast drugi segment jest wynajmowany. Prezentowana nieruchomość to obiekt, który wymaga kreatywnego podejścia i nietuzinkowych rozwiązań. Możliwość stworzenia funkcjonalnej, przestrzennej części mieszkalnej na powierzchni ponad 419 m2 w bardzo dobrej lokalizacji Lublina, z dwoma garażami i czterema miejscami parkingowymi przed budynkiem może być nie lada zaletą. Dodatkowe wydzielenie części nieruchomości jako miejsca prowadzenia działalności może przynieść dodatkowe korzyści finansowe lub być uzupełnieniem dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Zapraszam Państwa na prezentację nieruchomości.

Budynek magazynowy - produkcja rolnicza
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ
HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

HALA-MAGAZYN na SPRZEDAŻ

Kamień,

1 320 000 | 753 m2
nr oferty: 9/ESP/HS

Ofertę sprzedaży stanowi działka o powierzchni 0,4735 ha zabudowana budynkiem magazynowym z częścią biurowo/socjalną oraz dwoma komorami chłodniczymi. Przed budynkiem znajduje się z utwardzony plac (kostka, asfalt, tłuczeń). Działka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, oznaczona symbolem RP (tereny upraw polowych). W toku wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania na UC (teren usług komercyjnych). Budynek wykorzystywany w działalności rolniczej (skup owoców miękkich). Możliwość kontynuacji ww. funkcji lub realizacji innych przedsięwzięć związanych z działalnością rolniczą (m.in. linie produkcyjne dla owoców i warzyw, dystrybucja i inne). Podłoże pod placem manewrowym przygotowane pod transport ciężki (kostka, asfalt, tłuczeń). Przed budynkiem zamontowana waga samochodowa najazdowa o nośności 30 Mg (30 ton), dodatkowo w budynku zamontowana druga waga dla palet do 3 Mg (3 tony). Budynek składa się z części magazynowej o pow. ok. 484 m2, dwóch chłodni o powierzchniach ok. 100 m2 a także dwukondygnacyjnej części biurowo/socjalnej o pow. ok. 100 m2. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna (moc 22kW), nieczystości odprowadzane są do dwóch zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działce, budynek podłączony jest do wodociągu. Działka jest w pełni ogrodzona, plac manewrowy utwardzony. Wjazd na posesję poprzez szeroką bramę przesuwną. Oferowana nieruchomość znajduje się blisko głównej drogi z dogodnym dojazdem (droga wojewódzka nr 747). Budynek wykonany w konstrukcji stalowej. Obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (obudowa ścian oraz dach gr. 12 cm), w części chłodniczej zastosowano płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym o grubości 16 cm. Wrota wjazdowe do części magazynowej ocieplane przesuwne, wrota do komór chłodniczych ocieplane przesuwne. Posadzka niepylna. Dane obiektu: wymiary w osiach konstrukcyjnych 15,00 x 48,00 m powierzchnia zabudowy 752,79 m2 powierzchnia użytkowa 706,99 m2 kubatura 7275,85 m3 rozstaw słupów 6 m wysokość w okapie 5,00 m wysokość do kalenicy 6,35 m hala zabudowana (zamknięta) ze wszystkich stron Istnieje możliwość zakupu nieruchomości wraz z wyposażeniem. Szczegółowe zestawienie sprzętu dostępne na życzenie. Wyposażenie dodatkowo płatne. Podana cena ofertowa jest ceną netto do której należy doliczyć VAT (23%). Sprzedaż na fakturę. Nieruchomość znajduje się w woj. lubelskim, powiat opolski, gmina Łaziska. Istnieje możliwość zakupu sąsiedniej działki o pow. 1986 m2 zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 150 m2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu domu przesyłamy na życzenie. Zapraszamy do kontaktu.

KAMIENICA NA DEPTAKU - ul. Krakowskie Przedmieście
OBIEKT na SPRZEDAŻ
OBIEKT na SPRZEDAŻ

OBIEKT na SPRZEDAŻ

Lublin, Śródmieście

7 300 000 | 1012 m2
nr oferty: 29/ESP/OS

PROPOZYCJA DLA INWESTORÓW Oferujemy na sprzedaż reprezentacyjną kamienicę zlokalizowaną w centralej części DEPTAKA przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Budynek kamienicy posiada 3 kondygnacje nadziemne oraz użytkowe poddasze - częściowo podpiwniczony. Wnętrze uzupełnia klimatyczne patio przykryte szklanym dachem. Poza doskonałą lokalizacją kamienicę wyróżnia bardzo dobry stan techniczny, odrestaurowana fasada oraz eleganckie wnętrza. Nieruchomość przeszła GENERALNY REMONT oraz modernizację LOKALIZACJA Kamienica położona jest ekspozycyjnie BEZPOŚREDNIO PRZY DEPTAKU - w jego centralnym miejscu. Stanowi część zwartej zabudowy pierzejowej zabytkowych kamienic Lublina. Usytuowana jest pomiędzy dwiema ulicami - ul. Krakowskie Przedmieście gdzie znajduje się wejście główne do kamieniecy oraz ul. Zieloną, która stanowi łącznik pomiędzy ulicami Świętoduską i Staszica, z wjazdem od strony ul. Świętoduskiej (ruch kołowy). W tej części znajduje się drugie wejście do kamienicy oraz możliwy jest dojazd samochodem. Krakowskie Przedmieście stanowi najbardziej prestiżową i reprezentacyjna ulicę w dzielnicy Śródmieście. Jest to jedna z głównych i najbardziej rozpoznawalna ulica Lublina. Historycznie - przez długi czas był to najważniejszy trakt komunikacyjny miasta. Aktualnie ulica jest częściowo zamknięta dla ruchu kołowego a jej część została przekształcona w najważnieszy DEPTAK miasta (na odcinku od Placu Władysława Łokietka do skrzyżowania z ul. 3 Maja i Kołłątaja). Bezpośrednie otoczenie oferowanej nieruchomosci to min.: kawiarnie, restauracje, obiekty handlowo - usługowe, hotele - bezpośrednio przy DEPTAKU Plac Litewski - ok. 200 m Plac Łokietka (Brama Krakowska) - ok. 150 m Stare Miasto - ok. 200 m Ratusz Miejski - ok. 100 m Oferowana nieruchomość to funkcjonalnie ZESPÓŁ DWÓCH KAMIENIC powstałych w różnych okresach historycznych, które połączone są oficyną. Składa się z 3 części tworzących jedną funkcjonalną całość z dwoma niezależnymi wejściami. PODSTAWOWE PARAMETRY BUDYNKU powierzchnia zabudowy - 293 m2 kubatura budynku - 4 540 m3 powierzchnia całkowita netto - 1 012,20 m2 WYPOSAŻENIE BUDYNKU W INSTALACJE TECHNICZNE sieć elektryczna sieć wodociągowa kanalizacja sieć gazowa centralne ogrzewanie z kotłownią gazową z dwoma kotłami De Dietrich (na poddaszu) wentylacja mechaniczna klimatyzacja STAN PRAWNY Oferowana nieruchomość posiada uregulowany stan prawny - założona księga wieczysta (bez obciążeń). Wszystkich inwestorów zainteresowanych prezentacją nieruchomości zapraszamy do kontaktu z biurem sprzedaży.

Budynek magazynowy z częścią biurowo/socjalną
OBIEKT na SPRZEDAŻ
OBIEKT na SPRZEDAŻ

OBIEKT na SPRZEDAŻ

 

1 200 000 | 753 m2
nr oferty: 28/ESP/OS

Przedmiotem oferty jest działka o powierzchni 0,4735 ha zabudowana budynkiem magazynowym z częścią biurowo/socjalną oraz dwoma komorami chłodniczymi. Przed budynkiem znajduje się z utwardzony plac (kostka, asfalt, tłuczeń). Budynek wykonany w konstrukcji stalowej. Obudowa z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym (obudowa ścian oraz dach gr. 12 cm), w części chłodniczej zastosowano płyty warstwowe z rdzeniem poliuretanowym o grubości 16 cm. Wrota wjazdowe do części magazynowej ocieplane przesuwne, wrota do komór chłodniczych ocieplane przesuwne. Posadzka niepylna. Budynek składa się z części magazynowej o pow. ok. 484 m2, dwóch chłodni o powierzchniach ok. 85 m2 a także dwukondygnacyjnej części biurowo/socjalnej o pow. ok. 100 m2. Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna (moc 22kW), nieczystości odprowadzane są do dwóch zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na działce, budynek podłączony jest do wodociągu. Dane obiektu: wymiary w osiach konstrukcyjnych 15,00 x 48,00 m powierzchnia zabudowy 752,79 m2 powierzchnia użytkowa 706,99 m2 kubatura 7275,85 m3 rozstaw słupów 6 m wysokość w okapie 5,00 m wysokość do kalenicy 6,35 m hala zabudowana (zamknięta) ze wszystkich stron Działka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, oznaczona symbolem RP (tereny upraw polowych). W toku wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w planie zagospodarowania na UC (teren usług komercyjnych). Podłoże pod placem manewrowym przygotowane pod transport ciężki (kostka, asfalt, tłuczeń). Przed budynkiem zamontowana waga samochodowa najazdowa o nośności 30 Mg (30 ton), dodatkowo w budynku zamontowana druga waga dla palet do 3 Mg (3 tony). Działka jest w pełni ogrodzona, plac manewrowy utwardzony. Wjazd na posesję poprzez szeroką bramę przesuwną. Oferowana nieruchomość znajduje się blisko głównej drogi z dogodnym dojazdem (droga wojewódzka nr 747). Istnieje możliwość zakupu nieruchomości wraz z wyposażeniem, tj.: samochody i osprzęt: MAN TGA 2007r, VOLVO FH 12 skrzyniowy dwuosiowy 1995r, IVECO DAILY izoterma 2009r, przyczepa 3-osiowa KRONE 1990r, przyczepa 2-osiowa BDF ACKERMAN 1993, naczepa SCHMITZ 2004r, pojemniki na paliwo 3x1000l, dystrybutor paliwa, komplety opon, wózek widłowy TOYOTA 18 tripeks z wywrotnicą. Szczegółowe zestawienie sprzętu dostępne na życzenie. Wyposażenie dodatkowo płatne. Przedmiotowa nieruchomość może pełnić funkcję skupu owoców, składu rolnego (hurt/detal), punktu sprzedaży maszyn rolniczych, składu budowlanego oraz innych. Dodatkowa część biurowo/socjalna znajdująca się w budynku pozwoli na dogodne rozplanowanie miejsca dla działu sprzedaży, administracji/księgowości, działu zamówień i innych. Część biurowo/socjalna może także pełnić funkcję noclegową dla Pracowników sezonowych. Podana cena ofertowa jest ceną netto do której należy doliczyć VAT (23%). Sprzedaż na fakturę. Istnieje możliwość zakupu sąsiedniej działki o pow. 1986 m2 zabudowanej domem jednorodzinnym o pow. użytkowej 150 m2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości zakupu domu przesyłamy na życzenie. Zapraszamy do kontaktu.

Działka Inwestycyjna - zabudowa wielorodzinna, czterolokalowa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Lublin, Dziesiąta

1 185 300 | 1317 m2
nr oferty: 45/ESP/DZS

Przedmiotem oferty są dwie działki inwestycyjne o łącznej pow. 1317 m2 zlokalizowane w dzielnicy Dziesiąta. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla niniejszej działki uzyskano warunki zabudowy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterolokalowego. Na podstawie wydanych warunków zabudowy opracowano projekt budynku i uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego czterolokalowego wraz z zewnętrznymi instalacjami: wodociągową z projektowanego przyłącza, kanalizacji sanitarnej, gazową, elektroenergetyczną oraz wewnętrznymi instalacjami: wod-kan, gazową ,c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczną. Projektowany budynek przeznaczony jest całkowicie na funkcję mieszkalną (budynek mieszkalny wielorodzinny, czterolokalowy). Budynek trzykondygnacyjny (wraz z poddaszem), niepodpiwniczony. Wysokość budynku 10,93 m. Dach dwuspadowy o nachyleniu 30st (58%). Podstawowe dane: przeznaczenie obiektu - mieszkalny wielorodzinny, czterolokalowy typ obiektu - trzykondygnacyjny konstrukcja - tradycyjna murowana liczba kondygnacji naziemnych - 2 + poddasze użytkowe podpiwniczenie - brak powierzchnia zabudowy - 394,78 m2 powierzchnia użytkowa budynku - 767,76 m2 (w tym parter 312,64 m2, I piętro 303,43 m2, poddasze 151,68 m2) wysokość budynku - 10,93 m2 kubatura budynku - 3610 m3 Zestawienie powierzchni - bilans terenu: powierzchnia działek 1317 m2 powierzchnia zabudowy 394,78 m2 powierzchnia utwardzona 370,70 m2 powierzchnia biologicznie czynna 550,10 m2 Zestawienie powierzchni projektowanego budynku: Lokal A - pow. 205,04 m2 (parter 84,66 m2, I piętro 82,45 m2, poddasze 37,93 m2) Lokal B - pow. 186,26 m2 (parter 74,71 m2, I piętro 73,66 m2, poddasze 37,89 m2) - budynek dostosowany dla osób niepełnosprawnych Lokal C - pow. 193,20 m2 (parter 73,04 m2, I piętro 82,23 m2, poddasze 37,93 m2) Lokal D - pow. 193,20 m2 (parter 73,04 m2, I piętro 82,23 m2, poddasze 37,93 m2) Oferta sprzedaży dotyczy działek wraz projektem budynku wielorodzinnego i pozwoleniem na budowę. Zapraszamy do kontaktu.

Działka inwestycyjna objęta MPZP, gmina Bychawa
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ
DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

DZIAŁKA na SPRZEDAŻ

Gałęzów,

1 188 000 | 13200 m2
nr oferty: 43/ESP/DZS

Oferta sprzedaży dotyczy terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 13200 m2, składającego się z trzech działek ewidencyjnych (nr 590, nr 589, nr 588) zlokalizowanego w miejscowości Gałęzów (gmina Bychawa). Teren w kształcie prostokąta o szerokości ok. 72 m i długości ok. 180 m. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania niniejszy teren oznaczony jest symbolami 15 UP, UC (Uchwała nr XLII/251/09 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 29 grudnia 2009 r.). Przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne (zdrowia, opieki społecznej), usługi komercyjne (handlu, gastronomii itp.). Przeznaczenie dopuszczalne: mieszkalnictwo (w tym mieszkalnictwo zbiorowe), administracja, infrastruktura techniczna, obsługa komunikacji. Teren jest częściowo zadrzewiony. Na terenie jednej z działek znajduje się budynek murowany do rozbiórki. Działka posiada potencjał inwestycyjny pod zabudowę: domu opieki, przychodni zdrowia, sklepów, składów, obiektów związanych z produkcją rolniczą a także jako działka siedliskowa, pod zabudowę jednorodzinną oraz mieszkalnictwo zbiorowe. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oznaczonego symbolem 15 UP, UC: Zagospodarowanie terenu na cele ośrodka opieki społecznej, domu seniora, ośrodka rehabilitacji i odnowy biologicznej oraz usługi komercyjne (gastronomii, handlu, bytowe); Maksymalna wysokość zabudowy: obiektu usługowego, usługowo-mieszkalnego - dwie kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w poddaszu użytkowym - do 10,0 m; obiektów gospodarczych, garażowych - jedna kondygnacja nadziemna; Geometria dachów: obiektu usługowego, usługowo-mieszkalnego - dach wielospadowy, o symetrycznym nachyleniu połaci dachowych 30-45°; obiektów gospodarczych, garażowych - dach wielospadowy o nachyleniu połaci 20° - 40°; Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 30% powierzchni terenu planistycznego; Minimalny wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 40% powierzchni terenu planistycznego; Nieprzekraczalne linie zabudowy: od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczonej symbolem KD-P(Z) - zgodnie z załącznikiem graficznym - w nawiązaniu do zabudowy na sąsiedniej działce; od linii rozgraniczających drogi wewnętrznej, oznaczonej symbolem KDW - około 12,0 m (w nawiązaniu do linii istniejącej zabudowy); Obowiązuje zachowanie warunków ustaleń ogólnych zmiany planu dotyczących stref ochronnych napowietrznej linii elektroenergetycznej SN; Obsługa komunikacyjna: drogą powiatową, oznaczona symbolem KD-P(Z) poprzez zjazd, na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi, drogą wewnętrzną, oznaczoną symbolem KDW; Minimalny wskaźnik miejsc parkingowych: 1 miejsce parkingowe / 1 pokój gościnny, 1 miejsce parkingowe / 25 m* powierzchni użytkowej usług, 1 miejsce parkingowe / 1 lokal mieszkalny. Przedmiotowe działki znajdują się w odległości ok. 35 km od Lublina, stanowią jeden zwarty teren inwestycyjny. Dostępna sieć elektroenergetyczna oraz sieć wodociągowa. Istnieje możliwość rozliczenia zakupu działki poprzez zamianę na inną nieruchomość (mieszkania/lokale użytkowe). Jesteś zainteresowany zakupem tych działek, skontaktuj się z nami i zaproponuj cenę. Zapraszam do kontaktu.

Duży lokal na Choinach w atrakcyjnej cenie
LOKAL na SPRZEDAŻ
LOKAL na SPRZEDAŻ

LOKAL na SPRZEDAŻ

Lublin, Czechów

1 750 000 | 490 m2
nr oferty: 26/ESP/LS

Prezentowany lokal znajduje się w Lublinie przy ul. Świętokrzyskiej, w centrum dużego osiedla mieszkaniowego. Dotychczas lokal pełnił zarówno funkcję handlową, biurową jak i usługową. Działka, na której położony jest budynek, oznaczona jest w planie zagospodarowania symbolem M3 - przeznaczenie gruntu pod zabudowę mieszkaniową o mieszanej strukturze oraz usług nieuciążliwych. Lokal usytuowany jest na dwóch poziomach (parter oraz poziom -1). Powierzchnia parteru wynosi ok. 280 m2, powierzchnia poziomu -1 to ok. 207 m2. Na parterze przy wejściu zaaranżowano holl recepcyjny z którego przechodzimy na przestronny open space o pow. 134 m2. Z powierzchni "open space" mamy przejście do 3 pokoi biurowych oraz części lokalu w które usytuowano dodatkowe 2 pomieszczenia biurowe, zaplecze kuchenne oraz pomieszczenia pomocnicze (archiwum, schowek). Na poziomie -1 znajdziemy trzy duże pomieszczenia idealne na magazyn, pracownię, archiwum lub dodatkowe biuro. Znajdziemy tu także toalety, a także pokój z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalne oraz dodatkowe pomieszczenia magazynowe. Pomieszczenia na poziomie -1 są bardzo funkcjonalne. Z uwagi na atrakcyjny rozkład powierzchni, oferta powinna zainteresować w szczególności: kancelarie prawne, kancelarie notarialne firmy księgowe i doradztwa podatkowego placówki oświatowe oraz centra kształcenia firmy i centra szkoleniowe branże finansową branże ubezpieczeniową Bezpośrednie sąsiedztwo lokalu to zabudowa wielorodzinna, a także tereny zielone, rekreacyjne, place zabaw co może zainteresować przedsiębiorców poszukujących lokalu pod działalność oświatową lub edukacyjną. Dużą zaletą tej lokalizacji jest szybki dojazd do obwodnicy miasta, bezpośredni dojazd do lokalu zapewnia droga osiedlowa a bezpośrednio przed budynkiem znajduje się osiedlowy ogólnodostępny parking. Do lokalu doprowadzone są media miejskie. W lokalu zamontowano wentylację mechaniczną oraz klimatyzację. Jeśli szukacie Państwo dużego, uniwersalnego lokalu w atrakcyjnej cenie zapraszam na prezentację.

Najlepsza lokalizacja w Śródmieściu Lublina
LOKAL na SPRZEDAŻ
LOKAL na SPRZEDAŻ

LOKAL na SPRZEDAŻ

Lublin, Śródmieście

1 673 055 | 207 m2
nr oferty: 25/ESP/LS

Prezentowany lokal znajduje się przy ul. Hugona Kołłątaja w Lublinie. To jedna z ulic Śródmieścia, łącząca ul. Peowiaków z ul. Krakowskie Przedmieście. Kamienica, w której znajduje się lokal, wybudowana została w latach 1896-1898 (przebudowana w roku 1937). Budynek posiada duże znaczenie kulturowe i historyczne dla Lublina. Prezentowany lokal to świetna oferta dla osób, które szukają reprezentatywnych powierzchni dla swoich firm. Lokal w ostatnim czasie przeszedł gruntowny remont. Wykonano generalny remont łazienek, wykonano nowy system centralnego ogrzewania, wykonano zabezpieczenia przeciwwilgociowe murów budynku, odświeżono pomieszczenia biurowe. Centralne ogrzewanie oraz ciepła woda są z nowego pieca gazowego. W lokalu zainstalowano wentylację mechaniczną. Rozprowadzona jest także instalacja alarmowa. Z uwagi na lokalizację oraz rozkład powierzchni, oferta powinna zainteresować w szczególności: kancelarie prawne, kancelarie notarialne firmy księgowe i doradztwa podatkowego placówki oświatowe oraz centra kształcenia firmy i centra szkoleniowe branże finansową (bank, pośrednictwo finansowe) branże ubezpieczeniową Lokal świetnie sprawdzi się także na działalność handlową lub gastronomiczną. Istnieje możliwość zmiany aranżacji lokalu poprzez przesunięcie lub niwelację ścian działowych (zabudowa karton-gips). Lokal znajduje się na dwóch poziomach (parter 103 m2, poziom -1 103,55). Kamienica, w której znajduje się lokal, to ciąg zabudowy z końca XIX, z piękną fasadą. ul. Kołłątaja znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie placu Litewskiego. W biskiej odległości znajdują się m.in. urzędy i instytucje takie jak: Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Starostwo Powiatowe, Sąd Rejonowy, Sąd Okręgowy, Urząd Skarbowy. Forma własności lokalu to udziały. Zapraszam na prezentacje.

Zabytkowy młyn z terenem inwestycyjnym
OBIEKT na SPRZEDAŻ
OBIEKT na SPRZEDAŻ

OBIEKT na SPRZEDAŻ

Siedliszcze,

630 000 | 450 m2
nr oferty: 25/ESP/OS

Przedmiotem sprzedaży jest działka o pow. 0,15 ha zabudowana trzykondygnacyjnym budynkiem młyna. Nieruchomość znajduje się w woj. lubelskim, powiecie chełmskim, miejscowość Siedliszcze. Dojazd do nieruchomości zapewnia prywatna droga. Budynek wybudowany w roku 1928 pełnił funkcję produkcyjną aż do początku lat 90-tych. W budynku zachowana jest cała infrastruktura produkcyjna wykonana w sposób rzemieślniczny z drzewa skandynawskiego. Powierzchnia zabudowy ok. 264 m2. Jest to miejsce z bogatą historią. Młyn funkcjonował nieprzerwanie także w czasie II Wojny Światowej i był schronieniem dla wielu osób prześladowanych podczas wojny (w miejscowości Siedliszcze funkcjonowało getto). W okresie powojennym władze komunistyczne dokonały nacjonalizacji majątku. Na początku lat 90-tych budynek młyna został zwrócony prawowitym spadkobiercom. Warto też wspomnieć, że przed budynkiem młyna funkcjonowało także kino, które było dużą regionalną atrakcją. Aktualnie młyn składa się z budynku głównego oraz przylegających do niego prostokątnych przybudówek. Budynek główny wzniesiony na planie prostokąta, trzykondygnacyjny (parter, piętro i poddasze). Przybudówki parterowe. Budynek murowany z białego kamienia wapiennego (tzw. opoki) z niewielkim dodatkiem cegły ceramicznej, nie tynkowany. Przybudówki boczne przemurowane z użyciem cegły silikatowej. Poszczególne kondygnacje w budynku głównym oddzielone drewnianymi stropami podpartymi rzędem słupów na każdej kondygnacji. Więźba dachowa krokwiowo-płatwiowa z jętkami. Dach dwuspadowy pokryty blachą. Nad podbudówkami bocznymi daszki pulpitowe. Elewacja budynku wykonana z białego kamienia i czerwonej cegły występującej w obramieniach otworów okiennych i drzwiowych oraz detalu architektonicznym. We wnętrzu deskowe podłogi na wszystkich kondygnacjach. Pomiędzy kondygnacjami drewniane, jednobiegowe schody. Okna drewniane dwunasto- i szesnastokwaterowe podzielone szczeblinami. Teren do wysokości Młyna objęty jest planem zagospodarowania (MPZP_U_2004_69_XIII): MR, MN, U - 17 - zabudowa zagrodowa, zabudowa jednorodzinna, usługi nieuciążliwe 1) Zasady zagospodarowania terenu: a) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich, b) realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, gospodarczej i inwentarskiej, c) budynki mieszkalne 2 kondygnacje (parter + użytkowe poddasze), preferuje się budynki parterowe; dachy o kącie nachylenia 30° 45°, d) budynki inwentarskie i gospodarcze parterowe, e) budynek mieszkalny zlokalizowany przy drodze wiejskiej, budynki gospodarcze i inwentarskie w głębi działki, f) dopuszcza się lokalizację zabudowy jednorodzinnej, Istnieje możliwość zakupu terenu bezpośrednio przyległego (działki numer: 195/1 pow. 0,2345 ha, 195/2 pow. 0,7372 ha - kolor żółty na mapie w galerii zdjęć). Opcjonalnie istnieje możliwość zakupu działki nr 195/5 o pow. 0,5940 ha oraz części działki 195/4 pow. ok. 0,2632 ha - kolor niebieski na mapie w galerii zdjęć. Istnieje więc możliwość zakupu terenu o pow. prawie 2,00 ha. Nieruchomość posiada wyjątkowe położenie. Jej najbliższe otoczenie to tereny zielona ze starodrzewiem z możliwością realizacji parku wokół nieruchomości. Obiekt z pewnością zachwyca swoją architekturą oraz historią. Niebywałą zaletą jest także wyposażenie w infrastrukturę produkcyjną, która jest bardzo dobry stanie. Budynek nadaje się zarówno do przebudowy na cele komercyjne (np. turystyka, gastronomia) jak i na cele mieszkalne. Zapraszam na prezentację. Jest to jeden z najlepiej zachowanych tego typu obiektów w Polsce.